Algemene Voorwaarden

Gegevens:
De Browerij
Henk Speksnijderstraat 8
3067AC  Rotterdam
0615029390
www.debrowerij.com
info@debrowerij.com
Kvk: 66597404

De algemene voorwaarden zijn bedoeld voor het geval er een misverstand ontstaat tussen de klant en de Browerij. In dit
geval kunnen beide partijen hierop terugvallen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je een afspraak maakt met de Browerij. Dit kan
telefonisch of digitaal, of in de salon zelf zijn.

Afspraak maken en aanbetaling
Op het moment dat je een afspraak maakt voor een behandeling, via de website of in de salon, word er uitgebreid de tijd voor je ingepland. De aanbetaling is bedoeld voor het reserveren van die tijd in de agenda. De aanbetaling word
verrekend met je behandeling.

Afspraak verplaatsen
Het is mogelijk om de afspraak eenmalig te verplaatsen. Dit dient 5 werkdagen voor de behandeling te gebeuren.

Afspraak annuleren
De afspraak kan geannuleerd worden tot 5 dagen van tevoren. Ben je daar te laat mee, word de aanbetaling niet gerestitueerd. Dit ter compensatie voor misgelopen inkomsten.

Niet doorgaan van de behandeling
Als tijdens de afspraak blijkt dat vanwege een contra-indicatie of voorzorgsmaatregel die je op de website hebt kunnen lezen, de behandeling niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden, krijg je de aanbetaling niet terug word vanwege misgelopen inkomsten. Je dient altijd alle voorzorg, ziekten en medicatiegebruik in acht te nemen voor het maken van een afspraak. De gezondheidsverklaring dient naar waarheid ingevuld te worden. Mocht er informatie achter gehouden worden, al dan
niet opzettelijk, is de Browerij niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte verkleuringen/ reacties van de huid. Bij
twijfel kan de Browerij vragen om een doktersverklaring of er anders voor kiezen niet te behandelen of een klacht niet
behandeling te nemen.

Calamiteiten
Het kan altijd voorkomen dat er iets onverwachts gebeurd waardoor de afspraak niet door kan gaan. Daar is alle begrip
voor. Als je dit niet 5 werkdagen van tevoren kan aangeven, word de aanbetaling ondanks alle begrip, niet gerestitueerd
of meegenomen naar een nieuwe reservering. Persoonlijke omstandigheden zoals Corona, werk, migraine, ziek,
overlijden, geen oppas enz zijn geen redenen om de aanbetaling terug te krijgen of door te schuiven.

Op het moment dat onze afspraak vanwege een calamiteit niet door kan gaan vanaf mijn kant, zal ik dit compenseren
met korting van 25% op je ingeplande behandeling, met een maximum van €50.

Aansprakelijkheid van kosten voor oppas ed, kunnen niet verhaald worden op de Browerij
De Browerij kan de afspraak 5 werkdagen van tevoren, zonder verdere gevolgen, verplaatsen. Alleen met last minute
calamiteiten heb je recht op de 25% korting.

No Show
Als je zonder bericht niet komt opdagen op je afspraak, zal er geen nieuwe afspraak met je ingepland worden.
De Browerij vraagt je geduld als de behandeling voor je uitloopt. Sommige klanten hebben wat meer tijd nodig dan
anderen. De Browerij neemt ook alle tijd voor jou. Dus plan ook jouw behandeling ruim in je agenda in. De verwachte tijd
voor je behandeling staat aangegeven bij het reserveren, maar kan altijd uitlopen. De Browerij is niet aansprakelijk als
je eventueel later klaar bent als verwacht. Te laat komen op je afspraak. Als je meer dan 15 minuten te laat op je
afspraak komt, kan het zijn dat je niet meer geholpen kunt worden. De Browerij neemt uitgebreid de tijd voor je, maar
heeft ook vaak alle tijd nodig!

Bereikbaarheid
De Browerij is bereikbaar via de aangegeven gegevens op de website. Dit zijn rechtsgeldige middelen behalve
onaangetekende post. Wel rechtsgeldig is whats’app, mail en online boekingen.

Foto’s
Fotos die tijdens de behandeling gemaakt worden, worden uitsluitend door de Browerij gebruikt voor eigen kanalen. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je toestemming om de foto’s het gemaakte werk te gebruiken voor
de website en social media. Je gezicht komt hierbij niet in beeld tenzij daar toestemming en overleg met je over is geweest.

Privacy
Voordat je een behandeling ondergaat, wordt je gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Hierin wordt gevraagd
om medische gegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Deze verklaringen worden enkel op verzoek getoond aan de
toezichthouders van de GGD en de NVWA. Je verklaring wordt ten minste 5 jaar bewaard. Je dient zelf veranderingen in
je gezondheidstoestand door te geven voor iedere behandeling. Je krijgt voor elke behandeling een mailtje met een link
waarin een lijst staat met contra-indicaties.

Eindresultaat
Je gaat akkoord met de voortekening zoals deze getekend is. Permanente make-up is (in ieder geval voor een langere
tijd) permanent. De Browerij gaat ervan uit dat je dat weet. Mocht je tussen de behandelingen door alsnog van vorm willen veranderen, kunnen daar extra kosten aan verbonden zijn. De Browerij kan je niet garanderen hoe lang de
pigmenten aanwezig zullen blijven in de huid. Dit verschilt per huid en per persoon. De Browerij heeft een adviserende
rol, de uiteindelijke keuzes maakt je zelf. De Browerij is niet aansprakelijk indien je nalatig bent met het achterhouden
van medische informatie of nalatig bent met de nazorg. De Browerij kan de behandeling stoppen, zonder restitutie, als
blijkt dat je zich daar niet aan hebt gehouden. Ook kan de Browerij de behandeling stoppen of de toegang tot de salon
ontzeggen bij wangedrag, smaad of laster.

Covers -up’s en remover
Bij een cover -up of remover behandeling kan de Browerij geen garantie geven op volledige verwijdering of cover. De
Browerij is nooit aansprakelijk voor behandelingen van derden.

Geld retour
De Browerij geeft geen geld terug voor uitgevoerd werk. Een cadeaubon kan niet ingewisseld worden voor geld. Indien
je een behandeling hebt waarbij een gratis nabehandeling zit inbegrepen en je wenst deze niet uit te laten voeren om
welke reden dan ook, krijgt je hier geen geld voor terug.

Risico’s
De klant is zich ervan bewust dat permanent make-up altijd risico’s met zich mee kan brengen. Hierom is de
klant verplicht een gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. Ondanks dat kunnen er altijd onvoorziene reacties optreden. Allergieën, ontstekingen of uitlopers. De klant mag ervan uitgaan dat de Browerij hygiënisch en volgens de normen van de GGD werkt. Ook mag de klant ervan uit gaan dat de medewerkster(s) de beste scholing volgt die je van
een pigmentiste mag verwachten. Bij onvoorziene reacties wordt van jou verwacht binnen een dag een dokter te raadplegen en de Browerij hiervan op de hoogte te stellen. Bij verwaarlozing van klachten kan de Browerij de
behandeling stop zetten

Nabehandeling
De gratis nabehandeling moet binnen 2 maanden uitgevoerd worden, indien anders overeen wordt gekomen, anders vervalt deze en is de touch-up prijs van toepassing.

Bewegen tijdens behandeling
Indien er tijdens de behandeling plotseling wordt bewogen door de klant en dit gevolg schade heeft, wordt deze niet kosteloos vergoed of behandeld.

Klachten
Bij de Browerij staat klanttevredenheid hoog in vaandel. Heb je toch een klacht? Neem dan contact op. Dan
kijken we graag of we er samen uit kunnen komen.

Algemene Voorwaarden De Browerij Rotterdam

 
 
 
 
 
 
powderbrows de browerij rotterdam
powderbrows de browerij rotterdam prijslijst
de browerij rotterdam pmu powderbrows prijslijst

De Browerij is gespecialiseerd in het plaatsen, corrigeren en verwijderen van permanente make-up (pmu). Powderbrows, hairstrokes, lippen en eyeliner.

De pmu word volledig op de persoon aangepast. Hierbij wordt gekeken naar je wensen, leeftijd, gezicht, en hoe we een zo natuurlijk mogelijk resultaat kunnen behalen! Ieder gezicht is uniek en daarom is ook elke pmu zetting uniek!

Voel je vrij om een intakegesprek te plannen om te kijken of we op 1 lijn zitten